Przejdź do treści
 Nazwa  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku
 Powiat szczecinecki
 Województwo  zachodniopomorskie
 Kod 78-400
 Adres  Szczecinek, ul. Piłsudskiego 3
 Kontakt tel. (94) 37 210 91 lub 92
 fax. (94) 37 434 02
 e-mail: osir@osir.szczecinek.pl
 NIP  673-18-23-392
 Regon 000330246
 Budżet na 2021 rokdochody:    230.000,00 zł
wydatki: 5.711.000,00 zł
 BankBałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie O/Szczecinek
nr konta: 34856610420001256620000001
 Dyrektor Szymon Bibik
 Zastępca DyrektoraDariusz Mazur
 Główny księgowy Katarzyna Korkus